Đăng ký nhãn hiệu tại Lào

Đối với các doanh nghiệp Việt Nam, việc đầu tư vào Lào đang là ưu tiên trong việc đầu tư ra nước ngoài vì giữa Lào và Việt Nam có quan...

Đăng ký nhãn hiệu tại Mỹ

1. Tài liệu và thông tin yêu cầu: Mỹ có 02 loại đơn nhãn hiệu: Loại đơn nhãn hiệu dựa trên cơ sở nhãn hiệu đã sử dụng tại Mỹ...

Đăng ký nhãn hiệu tại Nhật Bản

Nhãn hiệu tại Nhật Bản được bảo hộ thông qua hệ thống đăng ký. Quy trình đăng ký nhãn hiệu tại Nhật Bản như sau: 1. Nộp đơn đăng...

Đăng ký nhãn hiệu tại Trung Quốc

Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tại Trung Quốc được thực hiện thông qua thủ tục đăng ký. Theo đó, một nhãn hiệu chỉ được công nhận độc...

Đăng ký nhãn hiệu tại Myanmar

1. Thông tin cần cung cấp: +) Tên, địa chỉ đầy đủ và quốc tịch của người nộp đơn; +) Danh mục hàng hoá/dịch vụ sử dụng nhãn...

Hỏi và Đáp về Quyền tác giả

Câu hỏi: Có bắt buộc đăng ký quyền tác giả với Cục Bản quyền tác giả mới phát sinh quyền không? Trả lời: Quyền tác giả đối...

Đăng ký Nhãn hiệu tại Campuchia

1. Tài liệu cần thiết để đăng ký nhãn hiệu tại Campuchia: +) Tên đầy đủ, địa chỉ và quốc tịch của người nộp đơn; +) Giấy...

Đăng ký kiểu dáng tại Việt Nam

Tại sao phải đăng ký kiểu dáng công nghiệp? Kiểu dáng công nghiệp là hình dáng bên ngoài của sản phẩm hay nói cách khác là vẻ bề ngoài...

Đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam

Tại sao phải đăng ký nhãn hiệu (logo, tên gọi, slogan)? Nhãn hiệu là các dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hóa của đơn vị này với hàng...

Đăng ký sáng chế tại Việt Nam

Sáng chế là gì? Sáng chế là giải pháp kỹ thuật dưới dạng sản phẩm hoặc quy trình nhằm giải quyết một vấn đề xác định bằng việc...