MasterBrand đại diện cho Công ty Hán Sinh gia hạn nhãn hiệu tại Campuchia

Công ty TNHH Sản xuất – Thương mại Cơ điện và Điện tử Hán Sinh có địa chỉ tại số 886/3 Trần Hưng Đạo, phường 7, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh đã quyết định chính thức ủy quyền cho MasterBrand là tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp cho Công ty để tiến hành các thủ tục gia hạn hiệu lực và nộp tuyên thệ về việc sử dụng/không sử dụng nhãn hiệu “HANSHIN & Hình” cho nhóm 09 theo số văn bằng KH17591/03 tại nước Campuchia.

Hanshin-600x384

Trải qua quá trình thẩm định đơn, Cơ quan sở hữu trí tuệ của Campuchia đã chấp thuận việc gia hạn hiệu lực nêu trên đồng thời xác nhận rằng Công ty Hán Sinh đã nộp tuyên thệ về việc sử dụng/không sử dụng nhãn hiệu “HANSHIN & Device” cho nhóm 09 theo số văn bằng KH17591/03 tại nước Campuchia.

MasterBrand hy vọng rằng với tài sản trí tuệ đã được gia hạn hiệu lực trên, Công ty Hán Sinh sẽ ngày càng phát triển lớn mạnh, tạo được uy tín và niềm tin nơi khách hàng.

—————————————————————————————-

Mọi yêu cầu tư vấn và thông tin, Quý Khách vui lòng liên hệ với MasterBrand.

Người liên hệ: Đỗ Văn Uân

Tel: 09 02 26 26 27 – 097 789 22 23

E-mail: ceo.masterbrand@gmail.com