Đăng ký Nhãn hiệu tại Campuchia

1. Tài liệu cần thiết để đăng ký nhãn hiệu tại Campuchia:

+) Tên đầy đủ, địa chỉ và quốc tịch của người nộp đơn;

+) Giấy uỷ quyền được công chứng của người nộp đơn;

+) Mẫu nhãn hiệu cần đăng ký;

+) Danh mục sản phẩm, dịch vụ cần đăng ký;

+) Tài liệu xin hưởng quyền ưu tiên (nếu có).

2. Tiến trình xử lý đơn đăng ký nhãn hiệu:

+) Các cá nhân hoặc pháp nhân nước ngoài có thể nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tại Campuchia nếu họ có đại diện hợp pháp tại Campuchia. Nếu không, các đơn này phải được nộp thông qua đại diện về nhãn hiệu tại Campuchia.

+) Một đơn đăng ký nhãn hiệu tại Campuchia chỉ dùng để đăng ký cho một nhãn hiệu với 01 nhóm sản phẩm/dịch vụ.

+) Thời gian để cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu tại Campuchia là 04 – 06 tháng kể từ ngày nộp đơn.

3. Hiệu lực của Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu:

+) Thời hạn bảo hộ nhãn hiệu tại Campuchia là 10 năm kể từ ngày nộp đơn (hoặc từ ngày ưu tiên, nếu có). Giấy chứng nhận Nhãn hiệu có thể được gia hạn hiệu lực nhiều lần, mỗi lần 10 năm và chủ sở hữu phải nộp lệ phí gia hạn. Đơn xin gia hạn hiệu lực bảo hộ nhãn hiệu có thể được nộp muộn trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày hết hạn hiệu lực và chủ sở hữu phải nộp lệ phí nộp muộn.

+) Hết 5 năm kể từ ngày nộp đơn đăng ký nhãn hiệu, chủ sở hữu nhãn hiệu phải nộp “Bản tuyên thệ về việc sử dụng/không sử dụng nhãn hiệu”. Nếu chủ sở hữu nhãn hiệu không nộp Bản tuyên thệ, nhãn hiệu sẽ bị đình chỉ hiệu lực nếu có bên thứ 3 yêu cầu.

—————————————————————————–

Mọi yêu cầu tư vấn, Quý Khách vui lòng liên hệ với MasterBrand.

Người liên hệ: Đỗ Văn Uân

Tel: 0902 26 26 27 – 097 789 22 23

E-mail: ceo.masterbrand@gmail.com