Đăng ký nhãn hiệu tại Mỹ

1. Tài liệu và thông tin yêu cầu:

Mỹ có 02 loại đơn nhãn hiệu: Loại đơn nhãn hiệu dựa trên cơ sở nhãn hiệu đã sử dụng tại Mỹ và loại đơn nhãn hiệu dựa trên cơ sở nhãn hiệu sẽ sử dụng tại Mỹ.

a) Đối với Nhãn hiệu sử dụng:

+) Tên và địa chỉ đầy đủ của Người nộp đơn.

+) Ngày và nơi sử dụng nhãn hiệu.

+) Cách thức sử dụng nhãn hiệu.

+) Mẫu nhãn hiệu.

+) Danh mục hàng hoá, dịch vụ.

+) Giấy ủy quyền.

b) Đối với Nhãn hiệu sẽ sử dụng:

+) Các thông tin như đề cập trên, ngoại trừ thông tin về ngày sử dụng và mẫu nhãn hiệu đã sử dụng.

+) Nếu và khi đơn đăng ký nhãn hiệu được Cơ quan Sáng chế và Nhãn hiệu hàng hoá Mỹ (USPTO) chấp nhận, người nộp đơn sẽ có 6 tháng để nộp Bản tuyên bố sử dụng (“Statement of Use” còn được gọi là “Allegation of Use”). Tuy nhiên, người nộp đơn cũng có thể gia hạn thời gian nộp “Statement of Use” 5 lần, mỗi lần 6 tháng. Do đó, người nộp đơn có thể có tới 3 năm để nộp “Statement of Use”, kể từ ngày có thông báo chấp nhận của USPTO.

dang-ky-nhan-hieu-tai-my

2. Tiến trình đơn đăng ký nhãn hiệu:

+) USPTO sẽ tiến hành xét nghiệm đơn và ra thông báo kết quả xét nghiệm đơn trong vòng khoảng 5 tháng kể từ ngày nộp đơn.

+) Trong quá trình xét nghiệm, nếu xét thấy Đơn cần phải sửa đổi, bổ sung hoặc nhãn hiệu không đáp ứng các tiêu chuẩn bảo hộ, USPTO sẽ ra Thông báo kết xét nghiệm đơn, nêu rõ ý kiến của xét nghiệm viên. Người nộp đơn phải trả lời Thông báo kết quả xét nghiệm trong thời hạn mà USPTO ấn định. Nếu hết thời hạn ấn định mà Người nộp đơn không có công văn trả lời thì đơn coi như bị từ bỏ.

+) Nếu đơn đáp ứng tiêu chuẩn bảo hộ, xét nghiệm viên sẽ đồng ý chuyển đơn sang giai đoạn công bố đơn trên Công Báo Nhãn hiệu Hàng Hoá để bất kỳ bên thứ ba nào có quyền và lợi ích liên quan đều có thể phản đối việc đăng ký nhãn hiệu.

+) Hết thời hạn công bố đơn, nếu không có ai phản đối, USPTO sẽ tiến hành cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu.

3. Thời hạn bảo hộ và gia hạn nhãn hiệu:

+) Thời hạn bảo hộ nhãn hiệu hàng hoá là 10 năm và có thể gia hạn nhiều lẫn liên tiếp, mỗi lần 10 năm.

+) Đơn xin gia hạn hiệu lực bảo hộ nhãn hiệu có thể được nộp trong vòng 1 năm trước ngày hết hạn hiệu lực hoặc trong vòng 6 tháng kể từ ngày hết hạn hiệu lực. Nếu đơn xin gia hạn không được nộp trong thời hạn nêu trên, thì nhãn hiệu đăng ký sẽ bị hết hiệu lực.

—————————————————————————–

Mọi yêu cầu tư vấn, Quý Khách vui lòng liên hệ với MasterBrand.

Người liên hệ: Đỗ Văn Uân

Tel: 09 02 26 26 27 – 097 789 22 23

E-mail: ceo.masterbrand@gmail.com