Định giá tài sản trí tuệ

Hiện nay tài sản trí tuệ (TSTT) được thừa nhận là một loại tài sản của doanh nghiệp. Giá trị của mỗi TSTT là khác nhau. Các doanh nghiệp khi sử dụng TSTT của họ vào việc góp vốn, ký hợp đồng Li-xăng, chuyển nhượng, liên doanh, sáp nhập doanh nghiệp,.. thường phải tiến hành đánh giá và định giá TSTT.

1. Các yếu tố để định giá:

– Phạm vi và điểm mạnh của yêu cầu bảo hộ của đối tượng TSTT.

– Độ khó để xâm phạm quyền của đối tượng TSTT.

dinh-gia-so-huu-tri-tue

2. Phương pháp định giá:

Khi định giá TSTT, một số phương pháp định giá được sử dụng như:

– Phương pháp dựa vào thu nhập: Theo phương pháp này TSTT sẽ được định giá dựa vào nguồn thu nhập ước tính mà chủ thể quyền có thể nhận được trong thời gian có hiệu lực của TSTT.

– Phương pháp dựa vào chi phí: Theo phương pháp này TSTT sẽ được định giá dựa vào hai loại chi phí tái sản xuất và chi phí thay thế.

– Phương pháp dựa vào thị trường: TSTT được định giá theo phương pháp này dựa vào việc bên thứ ba sẵn sàng bỏ tiền ra để mua hoặc thuê TSTT.

– Phương pháp tùy chọn dựa vào giá cả: Phương pháp này thường được sử dụng trong việc xác định giá trị thị trường của quyền lựa chọn mua cổ phiếu của doanh nghiệp.

Đối với Việt Nam, hiện nay việc định giá TSTT còn đang thiếu các quy định của pháp luật và thực tiễn. Điều này dẫn tới các doanh nghiệp thường rất lúng túng khi định giá các tài sản, đôi khi việc định giá sai, thấp hơn so với giá trị thực tế đã đem lại những hậu quả đáng tiếc cho các doanh nghiệp. Hy vọng rằng trong thời gian sắp tới, việc định giá sẽ được các doanh nghiệp quan tâm hơn.

—————————————————————————–

Mọi yêu cầu tư vấn, Quý Khách vui lòng liên hệ với MasterBrand.

Người liên hệ: Nguyễn Khắc Khang

Tel: 09 07 72 98 99

E-mail: ceo.masterbrand@gmail.com