Đăng ký nhãn hiệu tại Nhật Bản

Nhãn hiệu tại Nhật Bản được bảo hộ thông qua hệ thống đăng ký. Quy trình đăng ký nhãn hiệu tại Nhật Bản như sau:

1. Nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tại Nhật Bản:

Pháp luật Nhãn hiệu Nhật Bản theo hệ thống đăng ký. Theo đó để được độc quyền nhãn hiệu thì bắt buộc chủ sở hữu phải nộp hồ sơ theo đúng quy định của pháp luật tới Cơ quan sở hữu trí tuệ của Nhật Bản.

2. Thẩm định hình thức đơn đăng ký nhãn hiệu tại Nhật Bản:

Một đơn đăng ký nhãn hiệu tại Nhật Bản sẽ được xem xét số lượng hồ sơ, cách điền thông tin trong tờ khai đã hợp lệ, việc phân nhóm sản phẩm dịch vụ… trong giai đoạn thẩm định hình thức đơn.

Nếu đơn không đáp ứng tiêu chuẩn hình thức thì Cơ quan sở hữu trí tuệ của Nhật Bản sẽ ra thông báo yêu cầu sửa chữa tới người nộp đơn. Theo đó, người nộp đơn phải bổ sung các thiếu sót đó trong thời hạn luật định.

dang-ky-nhan-hieu-tai-nhat-ban

3. Công bố đơn đăng ký nhãn hiệu tại Nhật Bản:

Sau khi đơn được chấp nhận hợp lệ, Cơ quan sở hữu trí tuệ của Nhật Bản sẽ tiến hành công bố đơn đăng ký trên công báo quốc gia.

4. Thẩm định nội dung đơn nhãn hiệu tại Nhật Bản:

Việc thẩm định nội dung đơn sẽ có tính quyết định tới việc đơn đăng ký nhãn hiệu đó có được Cấp độc quyền tại Nhật Bản hay không.

Thông thường các nhãn hiệu sẽ bị từ chối bảo hộ nếu thuộc một trong hai trường hợp sau:

– Nhãn hiệu không đủ khả năng phân biệt hàng hóa/dịch vụ của người nộp đơn với hàng hóa/ dịch vụ của cá nhân/ tổ chức khác.

– Nhãn hiệu đi ngược lại lợi ích công cộng, trái pháp luật.

5. Kết luận:

– Đơn đăng ký đáp ứng đủ các tiêu chuẩn bảo hộ và không bị phản đối thì Cơ quan sở hữu trí tuệ của Nhật Bản sẽ Cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu tại Nhật Bản cho người nộp đơn đồng thời đăng công bố công khai nhãn hiệu đó.

– Đơn không đáp ứng điều kiện bảo hộ: Người nộp đơn sẽ nhận được lý do từ chối bảo hộ từ phía đồng thời được trả lời ý kiến từ chối trong thời hạn luật định.

—————————————————————————–

Mọi yêu cầu tư vấn, Quý Khách vui lòng liên hệ với MasterBrand.

Người liên hệ: Đỗ Văn Uân

Tel: 0902 26 26 27 – 097 789 22 23

E-mail: ceo.masterbrand@gmail.com