Đăng ký nhãn hiệu tại Myanmar

1. Thông tin cần cung cấp:

+) Tên, địa chỉ đầy đủ và quốc tịch của người nộp đơn;

+) Danh mục hàng hoá/dịch vụ sử dụng nhãn hiệu.

dang-ky-nhan-hieu-tai-myanmar

 

2. Tài liệu cần cung cấp:

+) 01 Giấy uỷ quyền (Giấy uỷ quyền này phải được công chứng, xác nhận và chứng thực bởi Cơ quan lãnh sự của Myanmar ở nước của người nộp đơn);

+) Bản tuyên bố về quyền sở hữu Nhãn hiệu;

+) 20 mẫu Nhãn hiệu (kích thước không quá 80mm x 80mm và không nhỏ hơn 15mm x 15mm);

+) Tài liệu xin hưởng quyền ưu tiên có xác nhận của cơ quan nộp đơn (nếu có quyền ưu tiên).

3. Thông tin chung:

+) Một đơn đăng ký Nhãn hiệu tại Myanmar có thể dùng để đăng ký cho một Nhãn hiệu với một hoặc nhiều nhóm hàng hoá/dịch vụ khác nhau;

+) Thời gian từ khi nộp đơn đăng ký Nhãn hiệu đến khi cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu tại Myanmar là khoảng 02 tháng;

+) Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu cần tiến hành gia hạn 3 năm một lần;

+) Ở Myanmar, cho đến nay vẫn chưa có luật về nhãn hiệu, nên ngay sau khi hoàn tất việc đăng ký nhãn hiệu, chủ sở hữu Nhãn hiệu cần tiến hành làm “Cautionary Notice” – Thông báo khuyến cáo về Nhãn hiệu của mình trên báo chí của Myanmar. Mặc dù việc này là không bắt buộc, nhưng có tác dụng giúp dân chúng biết được quyền sở hữu nhãn hiệu của chủ nhãn hiệu. Ngoài ra, một tác dụng quan trọng khác là nó giúp cảnh báo các bên có ý định xâm phạm không được vi phạm quyền nhãn hiệu của chủ Nhãn hiệu.

—————————————————————————–

Mọi yêu cầu tư vấn, Quý Khách vui lòng liên hệ với MasterBrand.

Người liên hệ: Đỗ Văn Uân

Tel: 0902 26 26 27 – 097 789 22 23

E-mail: ceo.masterbrand@gmail.com