Đăng ký quyền tác giả và quyền liên quan tại Việt Nam

1. Hồ sơ đăng ký bảo hộ quyền tác giả và quyền liên quan:

+) Tờ khai đăng ký bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan;

+) Hai bản sao tác phẩm đăng ký bảo hộ quyền tác giả hoặc hai bản sao bản định hình đối tượng đăng ký quyền liên quan;

+) Giấy uỷ quyền, nếu người nộp đơn là người được uỷ quyền;

+) Tài liệu chứng minh quyền nộp đơn, nếu người nộp đơn thụ hưởng quyền đó của người khác do được thừa kế, chuyển giao, kế thừa;

+) Văn bản đồng ý của các đồng tác giả, nếu tác phẩm có đồng tác giả;

+) Văn bản đồng ý của các đồng chủ sở hữu, nếu quyền tác giả, quyền liên quan thuộc sở hữu chung.

+) Các tài liệu khác có liên quan theo yêu cầu dịch vụ.

dang-ky-bao-ve-ban-quyen

2. Thời hạn đăng ký quyền tác giả và quyền liên quan:

15 (mười lăm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ do khách hàng cung cấp.

—————————————————————————–

Mọi yêu cầu tư vấn, Quý Khách vui lòng liên hệ với MasterBrand.

Người liên hệ: Nguyễn Khắc Khang

Tel: 0907 72 98 99

E-mail: ceo.masterbrand@gmail.com